Xổ số Mega 645 - Kết quả xổ số điện toán Mega645 Vietlott hôm nay

Kết quả trúng thưởng MAX4D

19/01/2017 Kỳ 00027
 • Giải Nhất
  • 7
  • 7
  • 6
  • 3
  Giải Nhì
  • 4
  • 4
  • 5
  • 0
  • 6
  • 4
  • 4
  • 4
 • Giải Ba
  • 4
  • 5
  • 2
  • 3
  • 3
  • 5
  • 6
  • 4
  • 4
  • 0
  • 6
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 7
  • 6
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 3
17/01/2017 Kỳ 00026
 • Giải Nhất
  • 0
  • 6
  • 1
  • 7
  Giải Nhì
  • 9
  • 2
  • 2
  • 0
  • 7
  • 1
  • 2
  • 1
 • Giải Ba
  • 3
  • 8
  • 4
  • 8
  • 6
  • 1
  • 9
  • 3
  • 3
  • 0
  • 1
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 1
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 1
  • 7
12/01/2017 Kỳ 00024
 • Giải Nhất
  • 4
  • 6
  • 4
  • 2
  Giải Nhì
  • 7
  • 5
  • 6
  • 3
  • 8
  • 2
  • 9
  • 1
 • Giải Ba
  • 2
  • 9
  • 9
  • 2
  • 0
  • 7
  • 9
  • 8
  • 3
  • 4
  • 1
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 4
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 2
07/01/2017 Kỳ 00022
 • Giải Nhất
  • 2
  • 0
  • 2
  • 2
  Giải Nhì
  • 0
  • 0
  • 2
  • 7
  • 9
  • 5
  • 8
  • 4
 • Giải Ba
  • 0
  • 1
  • 3
  • 4
  • 7
  • 5
  • 9
  • 5
  • 6
  • 1
  • 9
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 2
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 2
05/01/2017 Kỳ 00021
 • Giải Nhất
  • 2
  • 9
  • 8
  • 6
  Giải Nhì
  • 3
  • 9
  • 8
  • 8
  • 6
  • 4
  • 0
  • 1
 • Giải Ba
  • 6
  • 4
  • 3
  • 5
  • 2
  • 4
  • 2
  • 0
  • 4
  • 6
  • 7
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 9
  • 8
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 8
  • 6
03/01/2017 Kỳ 00020
 • Giải Nhất
  • 3
  • 4
  • 9
  • 0
  Giải Nhì
  • 9
  • 6
  • 9
  • 7
  • 1
  • 6
  • 8
  • 3
 • Giải Ba
  • 2
  • 4
  • 7
  • 1
  • 1
  • 7
  • 4
  • 5
  • 8
  • 3
  • 6
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 9
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 0
31/12/2016 Kỳ 00019
 • Giải Nhất
  • 7
  • 2
  • 2
  • 5
  Giải Nhì
  • 8
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 0
  • 3
  • 9
 • Giải Ba
  • 4
  • 3
  • 1
  • 8
  • 4
  • 3
  • 4
  • 6
  • 8
  • 4
  • 1
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 2
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 5
29/12/2016 Kỳ 00018
 • Giải Nhất
  • 2
  • 7
  • 3
  • 1
  Giải Nhì
  • 6
  • 4
  • 3
  • 0
  • 2
  • 4
  • 7
  • 9
 • Giải Ba
  • 6
  • 5
  • 1
  • 5
  • 7
  • 2
  • 5
  • 4
  • 3
  • 6
  • 1
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 7
  • 3
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 1
27/12/2016 Kỳ 00017
 • Giải Nhất
  • 5
  • 4
  • 9
  • 1
  Giải Nhì
  • 5
  • 4
  • 4
  • 1
  • 0
  • 7
  • 7
  • 3
 • Giải Ba
  • 3
  • 3
  • 7
  • 5
  • 0
  • 0
  • 3
  • 8
  • 3
  • 6
  • 6
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 9
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 1
24/12/2016 Kỳ 00016
 • Giải Nhất
  • 3
  • 6
  • 9
  • 9
  Giải Nhì
  • 3
  • 0
  • 0
  • 2
  • 5
  • 1
  • 7
  • 1
 • Giải Ba
  • 6
  • 4
  • 9
  • 0
  • 8
  • 0
  • 2
  • 6
  • 9
  • 1
  • 6
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 9
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 9