Xổ số Mega 645 - Kết quả xổ số điện toán Mega645 Vietlott hôm nay

Kết quả trúng thưởng MAX4D

23/02/2017 Kỳ 00041
 • Giải Nhất
  • 3
  • 3
  • 3
  • 0
  Giải Nhì
  • 7
  • 3
  • 8
  • 9
  • 7
  • 6
  • 1
  • 6
 • Giải Ba
  • 0
  • 5
  • 9
  • 2
  • 0
  • 0
  • 8
  • 6
  • 6
  • 5
  • 9
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 3
  • 3
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 0
21/02/2017 Kỳ 00040
 • Giải Nhất
  • 5
  • 2
  • 2
  • 7
  Giải Nhì
  • 4
  • 0
  • 0
  • 2
  • 8
  • 7
  • 2
  • 2
 • Giải Ba
  • 2
  • 6
  • 6
  • 4
  • 2
  • 0
  • 7
  • 5
  • 8
  • 1
  • 7
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 2
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 7
16/02/2017 Kỳ 00038
 • Giải Nhất
  • 5
  • 0
  • 3
  • 5
  Giải Nhì
  • 0
  • 2
  • 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 3
  • 2
 • Giải Ba
  • 2
  • 0
  • 6
  • 9
  • 1
  • 8
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 6
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 3
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 5
11/02/2017 Kỳ 00036
 • Giải Nhất
  • 3
  • 4
  • 2
  • 8
  Giải Nhì
  • 9
  • 2
  • 1
  • 0
  • 8
  • 1
  • 7
  • 2
 • Giải Ba
  • 4
  • 4
  • 0
  • 2
  • 6
  • 7
  • 8
  • 3
  • 3
  • 2
  • 4
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 2
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 8
09/02/2017 Kỳ 00035
 • Giải Nhất
  • 2
  • 9
  • 8
  • 0
  Giải Nhì
  • 8
  • 7
  • 8
  • 8
  • 1
  • 7
  • 3
  • 5
 • Giải Ba
  • 6
  • 6
  • 4
  • 4
  • 1
  • 8
  • 9
  • 6
  • 7
  • 1
  • 0
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 9
  • 8
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 8
  • 0
07/02/2017 Kỳ 00034
 • Giải Nhất
  • 3
  • 1
  • 3
  • 9
  Giải Nhì
  • 5
  • 6
  • 3
  • 2
  • 9
  • 4
  • 1
  • 8
 • Giải Ba
  • 4
  • 6
  • 3
  • 2
  • 1
  • 3
  • 1
  • 9
  • 7
  • 1
  • 5
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 3
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 9
02/02/2017 Kỳ 00032
 • Giải Nhất
  • 0
  • 5
  • 3
  • 0
  Giải Nhì
  • 9
  • 7
  • 7
  • 0
  • 1
  • 0
  • 4
  • 7
 • Giải Ba
  • 7
  • 9
  • 7
  • 5
  • 6
  • 8
  • 0
  • 3
  • 6
  • 0
  • 8
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 3
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 0
26/01/2017 Kỳ 00030
 • Giải Nhất
  • 5
  • 3
  • 7
  • 6
  Giải Nhì
  • 2
  • 0
  • 5
  • 7
  • 1
  • 1
  • 9
  • 0
 • Giải Ba
  • 7
  • 8
  • 7
  • 7
  • 3
  • 5
  • 0
  • 9
  • 4
  • 6
  • 9
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 3
  • 7
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 6
24/01/2017 Kỳ 00029
 • Giải Nhất
  • 7
  • 0
  • 8
  • 2
  Giải Nhì
  • 2
  • 1
  • 2
  • 2
  • 5
  • 8
  • 8
  • 7
 • Giải Ba
  • 5
  • 8
  • 8
  • 5
  • 0
  • 1
  • 5
  • 9
  • 9
  • 4
  • 9
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 8
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 8
  • 2
21/01/2017 Kỳ 00028
 • Giải Nhất
  • 4
  • 4
  • 3
  • 5
  Giải Nhì
  • 4
  • 5
  • 9
  • 7
  • 9
  • 5
  • 5
  • 2
 • Giải Ba
  • 0
  • 7
  • 5
  • 4
  • 8
  • 0
  • 8
  • 7
  • 2
  • 8
  • 3
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 3
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 5