Đặt vé trực tuyến MEGA 6/45

Đặt vé trực tuyến

1. Tham gia dự thưởng một bộ số:

Người tham gia dự thưởng lựa chọn 6 số trong tập hợp các số từ  01 đến 45 để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng.

2. Tham gia dự thưởng nhiều bộ số:

i) Người tham gia dự thưởng lựa chọn 5 số (bao 5) trong tập hợp các số từ 01 đến 45. Số thứ 6 sẽ do hệ thống phần mềm chọn trong tập hợp 40 số còn lại tạo thành 40 bộ số tham gia dự thưởng. So sánh bộ số tham gia dự thưởng với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.

ii) Người tham gia dự thưởng lựa chọn từ 7 số (bao7) đến 15 số (bao 15) và 18 số (bao 18) trong tập hợp các số từ 01 đến 45. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp 6 số trong các số mà người chơi đã chọn để tạo thành các bộ số tham gia dự thưởng.

3. Tham gia dự thưởng nhiều kỳ

Người tham gia dự thưởng chọn kỳ quay số mở thưởng và được quyền tham gia dự thưởng tối đa 6 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp.

Trong từng đợt phát hành có 4 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 45.

BAO
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18

A

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Kỳ

01
02
03
04
05
06
TC Hủy

B

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Kỳ

01
02
03
04
05
06
TC Hủy

C

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Kỳ

01
02
03
04
05
06
TC Hủy

D

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Kỳ

01
02
03
04
05
06
TC Hủy

E

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Kỳ

01
02
03
04
05
06
TC Hủy
Luật Chơi

- Giá vé là 10.000 đ / lần tham gia dự thưởng

- Giờ quay số mở thưởng 18h10 ngày thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần

- Vé số của bạn đã đặt có giá trị khi bạn đã nhận được vé và thực hiện thanh toán

Tổng

Thứ tư, 21/03/2018

* Thẻ chọn số này không có giá trị lĩnh thưởng

* Thẻ chọn số này làm cơ sở để nhận vé chính thức từ các đại lý của Vietlott

* Thêm 2000đ phí ship mỗi vé

THÔNG TIN KỲ MỞ THƯỞNG

Kỳ 1: Thứ tư, 21/03/2018

Kỳ 2: Thứ sáu, 23/03/2018

Kỳ 3: Chủ nhật, 25/03/2018

Kỳ 4: Thứ tư, 28/03/2018

Kỳ 5: Thứ sáu, 30/03/2018

Kỳ 6: Chủ nhật, 01/04/2018